Zásady ochrany osobných údajov

Stráženie a starostlivosť o Vašich domácich miláčikov

Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: https://www.klbkochlpov.sk.

Komentáre

Komentáre na našej webovej stránke nie sú povolené, a teda nie sú ani uchovávané.

Multimédiá

Multimédiá na našej webovej stránke nie sú povolené, a teda nie sú ani uchovávané.

Súbory cookies

Súbory cookies na našej webovej stránke nie sú povolené, a teda nie sú ani uchovávané.

S kým zdieľame vaše údaje

Údaje o Vás nezbierame, a teda ich ani nikomu nesprístupňujeme.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Údaje o Vás nezbierame, a teda ani neuchovávame.

Kam sa vaše údaje odosielajú

Údaje o Vás nezbierame, a teda ich ani nikam neodosielame.